İlkelerimiz

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı
Demokratik algıya sahip
Sorgulayan - araştıran
Globalleşen dünyanın gerektirdiği bilgi birikimi ve donanıma sahip
Öğrendiği yabancı dilleri kullanabilen
Kendini doğru ve anlaşılır ifade eden
Akademik gelişimini yaşı doğrultusunda tamamlamış
Kültür - Sanat etkinliklerini takip eden
Profesyonel yada amatör bir spor alanı ile ilgilenen
Hayat boyu öğrenme felsefesini kendisine ilke edinmiş
Hayata atıldığında akranlarına önderlik edecek bireyler yetiştirmektir.