4.YAŞ

 


Bu yaş grubunda çocukların bireysel gelişimlerini desteklemek ve farklı ihtiyaçlarını karşılamak için farklılaştırılmış öğretimle ilgili detaylı çalışmalar yapılmaktadır. Tüm gelişim alanlarını bir üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan, öğrenci merkezli bir eğitim programı uygulanır. Sınıflarda çocukların her iki dile de hakim olabilmeleri için Türkçe ve İngilizce öğretmenleri ile tüm gün planlanır. Okuma yazmaya hazırlık temel becerilerinin geliştirerek bir sonraki seneye hazırlanırlar.
Çocukların hayatlarıyla doğrudan bağlantı kurabilecekleri TAM ÖĞRENME üniteleri uygulanır. Aktif öğrenme temelli etkinlikler aracılığıyla çocuklarda öğrenmeye karşı bir merak uyandırmaya çalışılır. Oyun yoluyla öğrenme programın temelini oluşturur.

Kütüphane, sanat, drama, jimnastik , müzik ,dans,  bu yaş grubunda uygulanan branş dersleridir.

Beden Eğitimi

Beden eğitimi programımız sağlıkla bağlantılı etkinlikler, beden kontrolü ve mekansal farkındalık, spor etkinlikleri, oyunlar, müzikle hareket ve zorlu macera olmak üzere altı alanda düzenlenmiştir.

Birbirleriyle bağlantılı bu alanların herbirinin içinde öğrencilere vücutlarının yetilerinin yanı sıra basit problemleri çözmek, uygun bedensel zorluklarla baş etmek, malzemeleri ve aletleri kullanmak ve farklı durumlarda kendilerini ifade etmek için vücutlarını kullanabildikleri çeşitli yolları keşfetme fırsati sunulmaktadır.

Öğrenciler çeşitli sporlarda kullanılabilecek büyük kas becerilerini geliştirici bir takım aktivitelerle tanışırlar. Bu aktivitelere katılırken güvenli davranış uygulamalarını, işbirliğinin ve bir grubun bir parçası olarak hareket edebilme becerisinin önemini keşfederler.

İngilizce

Anaokulunda İngilizce çok önemli bir rol oynar; çünkü öğrencilerin çoğu İngilizce ile ilk kez anaokulunda tanışırlar. Rahat bir ortam, profesyonel bir takım ve zengin bir öğretim programı bu ilk buluşmayı daha sıcak ve olumlu kılar. İngilizce programının hedefi, ikinci dile yönelik empati ve merak uyandırarak çocukların kendilerini ifade edecekleri bir ortam sağlamaktır.

Öğrencilerimizin dinleme ve konuşma becerileri geliştirilir. Aynı zamanda okuma-yazma alışkanlığı kazanmaları sağlanır. Öğrencilere dili doğal yollarla kullanabilmeleri için gerçek olanaklar sağlanır ve farklılaştırma aktiviteleri yoluyla hazırlık düzeyleri, ilgileri ve öğrenme stillerine göre teşvik edilirler.

Program tümüyle çocuğun dünyasının bir parçası olan şarkılar, oyunlar, hikayeler, aktiviteler ve oyun yoluyla öğrenmeyi içermektedir.

Müzik

Anaokulu müzik programındaki hedefimiz; çocuklara müziği sevdirmektir. Okul öncesi dönemde müzik eğitiminde en önemli noktalar: duymak, dinlemek, dikkatini seslere yoğunlaştırabilmek ve uygun tepkiyi verebilmektir.

Öğrencilerimiz müzik dersinde, ritm çalışmaları, ses ayırt etme çalışmaları, şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, müzikli öykülere eşlik etme çalışmaları yapmaktadırlar. Öğrendikleri şarkılara ritm çalgılarıyla eşlik ederken ritm duyguları gelişmekte, grup içinde uyumlu çalışmayı, paylaşmayı, çalgıları nasıl kullanmaları gerektiğini öğrenmektedirler. Yaptığımız bu çalışmalarla öğrencilerimizin iletişim, dil, motor, zihinsel, yaratıcı ve duygusal gelişimleri de pekişmektedir.

İletişim ve dil gelişimi için çocuğun şarkı söyleme sırasında veya enstrüman kullanılan durumlarda göz teması kurabilmesi, dikkatini müziğin ritmine yoğunlaştırabilmesi, yeni sözcükler kazanabilmesi amaçlanmaktadır. Motor gelişimi için çocuğun enstrümanları kullanarak el-göz koordinasyonunu sağlayabilmesi, aynı anda iki elin birlikte koordinasyonunu sağlayabilmesi, müzik eşliğinde vücudunu koordineli bir şekilde kullanıp hareket becerisi kazanabilmesi, müziğin ritmine uygun hareketler üretebilmesi amaçlanmaktadır. Zihinsel gelişimi için çocuğun, vücudunun farkına varabilmesi; çevreyi, diğer insanları, doğayı ve doğa olaylarını tanıyabilmesi; renk, sayı, hızlı-yavaş, yüksek-alçak, uzun-kısa gibi kavramları kazanabilmesi; şarkı yolu ile mevsimler, hayvanlar, trafik ve daha pek çok konuyu algılayabilmesi amaçlanmaktadır. Yaratıcı ve duygusal alanda gelişimi için ise çocuğun müzik sevgisini kazanabilmesi, duygularını müzik yolu ile ifade edebilmesi, bir gruba ait olma bilincini kazanabilmesi, güven duygusunu geliştirebilmesi, sesini kullanma ve kontrol etme becerisini geliştirebilmesi amaçlanmaktadır.

Sanat

Okulumuzda sanat eğitimi alışılagelmiş, kalıplaşmış bir eğitimle sınırlı değildir. Çağdaş bir yaklaşımla görsel, işitsel, sözel ve dramatik sanat alanlarının tümünü kapsamaktadır; çünkü bu şekilde yapılan sanat eğitiminde yaratıcı etkinliklerin ifadesini bulabileceği birçok uğraş alanı da bulunabilmektedir. Sınıflarımızda ve okulun ortak kullanım alanlarında çocukların ilgileri doğrultusunda önce ortam hazırlanır . Onların bu ortamda kendilerine yakın hissettikleri malzemeye biçim vererek çalışmalar yapmaları sağlanır. Bu doğrultuda anaokulunda sanat çalışmaları, kil, resim, üç boyutlu inşa çalışmaları, parmak boya, baskı gibi teknikleri kapsamaktadır.

Çocuklara  belli aralıklarla okul dışında  müze ve sergilere gezi düzenlenir. Çocuklara sanat eserinin değeri, sanatçının kim olduğu, bir serginin nasıl gezilmesi gerektiğinin bilgisi yaşayarak öğretilmiş olur.

Gözlemler

Anaokulunda çocukların gelişimleri öğretmenleri ve rehberlik birimi tarafından düzenli aralıklarla takip edilir ve aileleriyle toplantılar yapılarak paylaşılır. Gözlemler öğrencileri daha yakından tanımak amacıyla kullanılır.

Bireysel Veli Toplantılar

Anaokulunda aile ve okul arasındaki iş birliğinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizin gelişimlerini en üst düzeye çıkarmak için düzenli aralıklarla bireysel veli toplantıları düzenlenir. Veliler de ihtiyaç halinde ne zaman görüşmek isterlerse öğretmenlerden randevu alarak toplantı yaparlar.

Öğrenci-Veli-Öğretmen Toplantıları (Portfolyo Görüşmeleri )

Okulumuzda her dönem bir kez olmak üzere yılda iki kez Öğrenci-Veli-Öğretmen görüşmeleri düzenlenir. Çocuklar kendi gelişim süreçlerinin bir parçası olarak , seçtikleri çalışmaları ailelerine anlatırlar. Böylelikle, çocuğa kendi gelişiminde sorumluluk üstlenme fırsatı verilir.

Değerlendirme Raporları

Her dönemin sonunda velilere değerlendirme raporları TÖK(Tam Öğrenme Karnesi) gönderilir. Bu raporlar öğrencilerin o yıl için anaokulunda ulaşmayı amaçladığı hedefleri içerir. Raporlar, öğrencinin kendi sınıfında, İngilizce ve branş derslerinde yapılan gözlemlere dayanılarak hazırlanır.