5 YAŞ

 


5 yaş grubunda  oyun temelli ve sorgulamaya dayalı eğitim programıyla çocukların yaşadıkları çevreyi eğlenerek keşfetmeleri sağlanırken, meraklı, çevresine karşı saygılı, yaratıcı ve eleştirel düşünen  bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca okuma - yazmaya hazırlık çalışmalarıyla  çocukların ilkokula hazır bulunuşluk seviyeleri yükseltilir.

TAM ÖĞRENME  yoluyla çocukların öğrenmeye karşı isteklerini arttırmak, hayat boyu öğrenmeye yöneltmek amaçlanır. Ünitelerle bağlantılı yapılan gezilerle çocukların gerçek yaşam deneyimleri sağlanır. Kütüphane, jimnastik, dans, beden eğitimi, müzik, sanat bu yaş grubunda uygulanan branş derslerindendir. 
Kendilerini faklı şekillerde ve birden fazla dille ifade edebilmeleri için uygulanan ingilizce dersleri hazırlık grubunda sorgulama üniteleriyle ve ingilizce okuma programıyla desteklenir. 

Beden Eğitimi

Beden eğitimi programımız sağlıkla bağlantılı etkinlikler, beden kontolü ve mekansal farkındalık, spor etkinlikleri, oyunlar, müzikle hareket ve zorlu macera olmak üzere altı alanda düzenlenmiştir.

Birbirleriyle bağlantılı bu alanların herbirinin içinde öğrencilere vücutlarının yetilerinin yanısıra basit problemleri çözmek, uygun bedensel zorluklarla başetmek, malzemeleri ve aletleri kullanmak ve farklı durumlarda kendilerini ifade etmek için vücutlarını kullanabildikleri çeşitli yolları keşfetme fırsati sunulmaktadır.

Öğrenciler çeşitli sporlarda kullanılabilecek büyük kas becerilerini geliştirici bir takım aktivitelerle tanışırlar. Bu aktivitelere katılırken güvenli davranış uygulamalarını, işbirliğinin ve bir grubun bir parçası olarak hareket edebilme becerisinin önemini keşfederler.

Müzik

Anaokulu müzik programındaki hedefimiz; çocuklara müziği sevdirmektir. Okul öncesi dönemde müzik eğitiminde en önemli noktalar: duymak, dinlemek, dikkatini seslere yoğunlaştırabilmek ve uygun tepkiyi verebilmektir.

Öğrencilerimiz müzik dersinde, ritm çalışmaları, ses ayırtetme çalışmaları, şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, müzikli öykülere eşlik etme çalışmaları yapmaktadırlar. Öğrendikleri şarkılara ritm çalgılarıyla eşlik ederken ritm duyguları gelişmekte, grup içinde uyumlu çalışmayı, paylaşmayı, çalgıları nasıl kullanmaları gerektiğini öğrenmektedirler. Yaptığımız bu çalışmalarla öğrencilerimizin iletişim, dil, motor, zihinsel, yaratıcı ve duygusal gelişimleri de pekişmektedir.

İletişim ve dil gelişimi için çocuğun şarkı söyleme sırasında veya enstrüman kullanılan durumlarda göz teması kurabilmesi, dikkatini müziğin ritmine yoğunlaştırabilmesi, yeni sözcükler kazanabilmesi amaçlanmaktadır. Motor gelişimi için çocuğun enstrümanları kullanarak el-göz koordinasyonunu sağlayabilmesi, aynı anda iki elin birlikte koordinasyonunu sağlayabilmesi, müzik eşliğinde vücudunu koordineli bir şekilde kullanıp hareket becerisi kazanabilmesi, müziğin ritmine uygun hareketler üretebilmesi amaçlanmaktadır. Zihinsel gelişimi için çocuğun, vücudunun farkına varabilmesi; çevreyi, diğer insanları, doğayı ve doğa olaylarını tanıyabilmesi; renk, sayı, hızlı-yavaş, yüksek-alçak, uzun-kısa gibi kavramları kazanabilmesi; şarkı yolu ile mevsimler, hayvanlar, trafik ve daha pek çok konuyu algılayabilmesi amaçlanmaktadır. Yaratıcı ve duygusal alanda gelişimi için ise çocuğun müzik sevgisini kazanabilmesi, duygularını müzik yolu ile ifade edebilmesi, bir gruba ait olma bilincini kazanabilmesi, güven duygusunu geliştirebilmesi, sesini kullanma ve kontrol etme becerisini geliştirebilmesi amaçlanmaktadır.

Sanat

Okulumuzda sanat eğitimi alışılagelmiş, kalıplaşmış bir eğitimle sınırlı değildir. Çağdaş bir yaklaşımla görsel, işitsel, sözel ve dramatik sanat alanlarının tümünü kapsamaktadır; çünkü bu şekilde yapılan sanat eğitiminde yaratıcı etkinliklerin ifadesini bulabileceği birçok uğraş alanı da bulunabilmektedir. Sınıflarımızda ve okulun ortak kullanım alanlarında çocukların ilgileri doğrultusunda önce ortam hazırlanır . Onların bu ortamda kendilerine yakın hissettikleri malzemeye biçim vererek çalışmalar yapmaları sağlanır. Bu doğrultuda anaokulunda sanat çalışmaları, kil, resim, üç boyutlu inşa çalışmaları, parmak boya, baskı gibi teknikleri kapsamaktadır.

Çocuklara belli aralıklarla müze ve sergilere gezi düzenlenir. Çocuklara sanat eserinin değeri, sanatçının kim olduğu, bir serginin nasıl gezilmesi gerektiğinin bilgisi yaşayarak öğretilmiş olur.

Gözlemler

Anaokulunda çocukların gelişimleri öğretmenleri ve rehberlik birimi tarafından düzenli aralıklarla takip edilir ve aileleriyle toplantılar yapılarak paylaşılır. Gözlemler öğrencileri daha yakından tanımak amacıyla kullanılır.

Bireysel Veli Toplantılar

Anaokulunda aile ve okul arasındaki iş birliğinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizin gelişimlerini en üst düzeye çıkarmak için düzenli aralıklarla bireysel veli toplantıları düzenlenir. Veliler de ihtiyaç halinde ne zaman görüşmek isterlerse öğretmenlerden randevu alarak toplantı yaparlar.

Öğrenci-Veli-Öğretmen Toplantıları (Portfolyo Görüşmeleri)

Okulumuzda her dönem bir kez olmak üzere yılda iki kez Öğrenci-Veli-Öğretmen görüşmeleri düzenlenir. Çocuklar kendi gelişim süreçlerinin bir parçası olarak , seçtikleri çalışmaları ailelerine anlatırlar. Böylelikle, çocuğa kendi gelişiminde sorumluluk üstlenme fırsatı verilir.

Değerlendirme Raporları

Her dönemin sonunda velilere değerlendirme raporları  ,Tam öğrenme karnesi (TÖK) gönderilir. Bu raporlar öğrencilerin o yıl için anaokulunda ulaşmayı amaçladığı hedefleri içerir. Raporlar, öğrencinin kendi sınıfında, İngilizce ve branş derslerinde yapılan gözlemlere dayanılarak hazırlanır.