HOŞGELDİNİZ

DEĞERLİ VELİ; 

TAM ÖĞRENME MODELİ ; Samsun da ilk kez bizim okulumuzda uygulanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyarlanarak işlenir.          

Kim olduğumuz,Bulunduğumuz yer ve zaman,Kendimizi ifade etme yollarımız,Dünyanın işleyişi,Kendimizi düzenleme biçimimiz,Gezegeni paylaşma,bütün bu tema başlıkları altında TAM ÖĞRENME sorgulama üniteleri hazırlanır ve öğrencilerin birer dünya vatandaşı olabilmeleri için çalışılır.TAM ÖĞRENME MODELİNİN en önemli amaçlarından bir tanesi öğrencilerine öğrenmeyi öğretmek ve dünya vatandaşı olarak yetiştirmektir.

ÖZEL ATAKUM KÜLTÜR OKULLARI ÖĞRENCİLERİNİN ÖZELLİKLERİ:

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı

Araştıran-sorgulayan  ·

Düşünen  ·

İletişim kuran  ·

Riski göze alan  ·

Bilgili  ·

İlkeli  ·

Duyarlı   ·

Açık görüşlü  ·

Dengeli  ·

Dönüşümlü düşünen     

Yaparak yaşayarak öğrenen

Düşündüklerini ve öğrendiklerini uygulayan öğrenciler

TAM ÖĞRENME MODELİNİN temel ögeleri olan bilgi, beceriler, tutumlar, kavramlar ve eylemin uygulanmasinda ve geliştirilmesinde, velilerden programı anlamaları ve desteklemeleri beklenir. Bu amaçla,  her sene başında okul tarafından velilere yönelik toplantılar düzenlenir.    Öğretmenler, öğretim programı standartlarına uygunluğu sağlamak için çocukların yetenek düzeylerine en uygun yöntem ve malzemelerin belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla öğrencilerle birlikte çalışırlar. Çocuklara keşfetmeyi, sorularına yanıtlar bulmayı ve sonuçlar çıkarmayı öğreten açık uçlu sorularla bilgiye giden yola ulaşılır. Öğretmenler öğrencilere dilsel, matematiksel, sosyal, görsel, bedensel, müziksel ve doğa zekası gibi birçok zeka alanını kullanıp geliştirebilecekleri geniş öğrenme olanakları sunarlar.