HOŞGELDİNİZ

 

DEĞERLİ VELİ ;  

Özel Atakum Kültür Okulları ülkemizin gelişen ve değişen eğitim ortamında, Atakum Kültür Okulları misyon ve felsefesi ışığında kurulmuştur.Yüksek uluslararası standartları, öğrenme merkezli bir eğitimi ve bunu tamamlayan çok çeşitli sportif ve kültürel etkinlikleri içerir.

 

Atakum Kültür Ortaokulu, gelişim çağındaki öğrencilerinin bilişsel, duygusal ve bedensel özelliklerini dikkate alarak, onların sağlıklı gelişmeleri için gerekli tüm eğitim öğretim ve danışmanlık çalışmalarını planlar ve uygular. Ortaokul seviyelerinde deneyimli ve eğitimli öğretmenlerimizin yönlendiriciliğinde, her öğrencimizin kendi performansının en üst seviyesini yakalamasını hedefliyoruz.

 

Çok yönlü, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, en az iki yabancı dili ve anadilini en etkin şekilde kullanabilen, kişi haklarına ve akademik değerlere saygılı, sanat ve spora hayatında yer ayırabilen bireyler olmalarını hedeflediğimiz öğrencilerimiz, eğitim hayatlarının üst basamaklarına hazırlanırken okulumuz kurucuları ,müdürü ve öğretmenleri onların en büyük destekçisidir.

 

Bizlere güvenen ve her zaman bizi destekleyen değerli velilerimizin de yardımıyla, ATAKUM KÜLTÜR OKULLARI eğitim dünyasında yerini şimdiden almıştır.

 

TAM ÖĞRENME MODELİ ; Samsun da ilk kez bizim okulumuzda uygulanmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyarlanarak işlenir.          

Kim olduğumuz,Bulunduğumuz yer ve zaman,Kendimizi ifade etme yollarımız,Dünyanın işleyişi,Kendimizi düzenleme biçimimiz,Gezegeni paylaşma,bütün bu tema başlıkları altında TAM ÖĞRENME sorgulama üniteleri hazırlanır ve öğrencilerin birer dünya vatandaşı olabilmeleri için çalışılır.TAM ÖĞRENME MODELİNİN en önemli amaçlarından bir tanesi öğrencilerine öğrenmeyi öğretmek ve dünya vatandaşı olarak yetiştirmektir.

ÖZEL ATAKUM KÜLTÜR OKULLARI ÖĞRENCİLERİNİN ÖZELLİKLERİ:

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı

Araştıran-sorgulayan  ·

Düşünen  ·

İletişim kuran  ·

Riski göze alan  ·

Bilgili  ·

İlkeli  ·

Duyarlı   ·

Açık görüşlü  ·

Dengeli  ·

Dönüşümlü düşünen     

Yaparak yaşayarak öğrenen

Düşündüklerini ve öğrendiklerini uygulayan öğrenciler

TAM ÖĞRENME MODELİNİN temel ögeleri olan bilgi, beceriler, tutumlar, kavramlar ve eylemin uygulanmasinda ve geliştirilmesinde, velilerden programı anlamaları ve desteklemeleri beklenir. Bu amaçla,  her sene başında okul tarafından velilere yönelik toplantılar düzenlenir.    Öğretmenler, öğretim programı standartlarına uygunluğu sağlamak için çocukların yetenek düzeylerine en uygun yöntem ve malzemelerin belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla öğrencilerle birlikte çalışırlar. Çocuklara keşfetmeyi, sorularına yanıtlar bulmayı ve sonuçlar çıkarmayı öğreten açık uçlu sorularla bilgiye giden yola ulaşılır. Öğretmenler öğrencilere dilsel, matematiksel, sosyal, görsel, bedensel, müziksel ve doğa zekası gibi birçok zeka alanını kullanıp geliştirebilecekleri geniş öğrenme olanakları sunarlar