DERS DIŞI ETKİNLİKLER

Ders Dışı Etkinlikler   (Kulüp çalışmaları)

Klüpler planlanırken öğrencilerimizin, sosyal, kültürel ve sportif gereksinimleri gözönünde bulundurulur, kendi yeteneklerini tanıyan ve geliştiren, özgüvenli, başkalarının haklarına saygılı ve toplumla uyumlu birer birey olmaları amaçlanır.

Öğrencilerimiz başarılı olduklarında coşkularını yaşamaya ve başkalarının başarılarını da takdir etmeye teşvik edilirler.  

Kulüp etkinlikleri, bütün okul öğrencilerimizin katıldığı etkinlikler olup sosyal, kültürel ve sportif faaliyet ağırlıklıdır. Öğrencilerimiz diledikleri etkinliklere katılabilirler. Bu etkinlikler cumartesi günleri uygulanır.

Öğrencilerimizin yeteneklerini daha da geliştirebilmek amacıyla yapılan çalışmalardır. Okul takımlarındaki öğrenciler, okulumuzu temsil etme şansına da sahiptir.

Kulüp aktivitelerimiz içeriklerine göre  sosyal, sanatsal, teknolojik, ve sportif olmak üzere dört ana alana ayrılmaktadır ve öğrencilerin liderlik özelliklerini, iletişim becerilerini; sorumluluk, keşfetme, kendilerine güven duygularını geliştirmek, kişisel beceri ve ilgilerini ön plana çıkartarak, topluma karşı duyarlı olmalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir.