TAM ÖĞRENMENİN UYGULANMASI

 

 

TAM ÖĞRENME MODELİNİN OKULUMUZDA UYGULANIŞI

Tam öğrenme modelini öğretme ortamında uygularken aşağıdaki adımları sırayla izliyoruz.

Alanında Uzman Öğretmenlerimiz;

1. Derste kazandırılacak özel hedef ve davranışları ile bu hedef ve davranışların kazandırılacağı öğrenme üniteleri belirliyor.. Dersin özel hedefleri ile üniteleri arasındaki ilişkilerin görülmesine yardım eden belirtke tablosu hazırlıyor.. Daha sonra dersin özel hedeflerine ait davranışlardan hangilerinin hangi ünitelerde kazandırılacağı ve ünitelerin kapsadığı konuları gösteren ünite analiz tablosu hazırlıyor. Ünite analiz tablosu, bir ünitenin hangi konularında, hangi hedef davranışları öğretilmesi ve hangi konularda hangi davranışları yoklanması gerektiğine yol gösteriyor.

 2. Her ünitenin öğrenilebilmesi için bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alandaki önkoşul davranışlar ve tam öğrenme standardı (Öğrencilerin %80’ninin en az 85 puan alması gibi) belirleniyor

3. Öğrencilerin; belirlenen önkoşul davranışların hangilerine, ne derecede sahip olduklarını bilişsel giriş davranışları testi ile belirliyor.

4. Bilişsel giriş davranışları testinden elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin eksik olan önkoşul davranışlarını tamamlamak için tamamlama öğretimi yapıyor.

5. Tamamlama öğretiminden sonra ünitedeki yeni davranışları kazandırmak için öğretme-öğrenme etkinliklerini uyguluyor..

6. Öğretme-öğrenme etkinliklerinin işe yarayıp yaramadığını ya da öğrencilerin istenilen düzeyde öğrenip öğrenmediklerini (öğrenme düzeylerini) belirlemek için izleme testi sonuçlarına dayalı olarak değerlendirme yapıyor.

7. İzleme değerlendirmesine göre tam öğrenme ölçütüne ulaşamayan öğrenciler, eksik ya da yanlış öğrenmeleri düzeltmek üzere ek öğrenme-öğretme etkinliklerine yönlendiriliyor. İzleme testi sonuçlarına göre tam öğrenme ölçütüne ulaşan ya da diğer öğrencilere göre ileride olan öğrenciler için zenginleştirilmiş etkinlikler uygulanıyor.

8. Eksikleri tamamlamak, yanlışları düzeltmek amacıyla yapılan ek etkinliklerden sonra izleme testine paralel (izleme testindeki aynı davranışları ölçen farklı sorulardan oluşan test) test uygulanarak, tamamlama öğretiminin işe yarayıp yaramadığı, öğrencilerin eksiklerini tamamlayıp tamamlamadıkları, yanlışlarını düzeltip düzeltmedikleri bir başka deyişle bu öğrencilerin tam öğrenme ölçütüne ulaşıp ulaşmadıkları belirliyor.

9. Her iki grup öğrenci tam öğrenme ölçütüne ulaştıktan sonra (öğrenciler davranışları tam olarak öğrendikten) daha sonraki üniteye başlanarak aynı süreç devam ediyor.

TAM ÖĞRENMENİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN OKUL GİRİŞ SAATİMİZ 8:30 - ÇIKIŞ SAATİMİZ 17:45 OLARAK BELİRLENMİŞTİR. ÖĞRENCİLERİMİZİN TAM ÖĞRENMEYİ GERÇEKLEŞTİRMESİ İÇİN SON SAAT'E ÖDEV SAATİ EKLENMİŞTİR. ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SÜRECİ OKULDA DEVAM EDECEK , ÖĞRETMENLER TARAFINDAN TAKİP EDİLECEKTİR.

BÖYLECE OKULDA BAŞLAYAN ÖĞRENME SÜRECİ OKULDA TAMAMLANACAK , ÖĞRENME OKULDA GERÇEKLEŞECEK VE EVE GİDEN ÖĞRENCİ ANNE-BABA İLE ZAMAN GEÇİREBİLECEK KİTAP OKUMAYA ZAMAN BULABİLECEKTİR.

ÖZEL ATAKUM KÜLTÜR OKULLARI